Kod QR

QR Code

QR Code (ang. Quick Response, QR: szybka odpowiedź) to kod graficzny wynaleziony przez japońską firmę Denso-Wave w 1994 roku, który umożliwia zakodowanie m.in. adresów stron internetowych. Po odczytaniu go przy pomocy odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych, na przykład podłączonych do Internetu telefonów komórkowych wyposażonych w aplikację typu NeoReader (do pobrania w zależności od sieci ze zbioru dostępnych aplikacji), możliwe jest proste odczytanie treści strony internetowej, którą wskazuje zakodowany adres.

Regulamin strony internetowej

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.wspominamybliskich.pl należącej do Media i Komunikacja Sp. z o.o. ul. Starotargowa 6; 63-400 Ostrów Wielkopolski; NIP: 6222800537; Regon 366363414; KRS 0000658991 zwanej dalej Właścicielem strony.

Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu zobowiązany jest  zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez skorzystanie z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Słowniczek:

 • Strona - platforma internetowa www.wspominamybliskich.pl
 • Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca ze Strony

§1

Zalogowanie się na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.  Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

§2

Wszelkie podawane informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. Zawartość serwisu może być wykorzystywana tylko i wyłącznie w celach informacyjnych z zastrzeżeniem obowiązku podania informacji o prawach autorskich lub informacji o zastrzeżonym charakterze materiałów.

§3

Portal służy do zamieszczania epitafiów pośrednicząc w wymianie informacji.

§4

Platformą wymiany informacji jest strona internetowa www.wspominamybliskich.pl na którą Użytkownik korzystający z informacji na niej zawartych loguje się poprzez wykorzystanie kodu QR z urządzeń mobilnych. Korzystanie z informacji zawartych na Stronie jest bezpłatne.

§5

Użytkownik może zamieścić i na Stronie epitafium poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na Stronie. Udostępnienie epitafium dla Użytkownika nastąpi niezwłocznie po opłaceniu należności za wyprodukowanie kodu QR który po przesłaniu przez administratora portalu na wskazany w formularzu adres, użytkownik zamieści na miejscu pochówku osoby której epitafium dotyczy.

§6

 1. Warunkiem umieszczenia Wpisu na stronach Portalu jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie obowiązkowych pól formularza rejestracyjnego co Użytkownik potwierdza akceptując oświadczenie na stronie formularza rejestracyjnego.
 2. Użytkownik o którym mowa w §6.1 bierze pełną odpowiedzialność za zamieszczone treści na Stronie

§7

Opłata za wyprodukowanie danego typu kodu QR oraz format jego wykonania określona została w cenniku zamieszczonym na Stronie

§8

Wszystkie ceny podane na stronach Portalu, są cenami brutto.

§9

Wniesienie opłaty za publikacje Wpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.

§10

Opłata może zostać wniesiona tylko poprzez przelew bankowy.

§11

Właściciel Strony uznaje, że zleceniodawcą wyprodukowania kodu QR oraz autorem epitafium jest Użytkownik o którym mowa w §6.1 a zarazem Zleceniodawca płatności na rzecz właściciela Strony

§12

Użytkownik, przeglądający treści zawarte na stronach Portalu ma możliwość ich wydrukowania tylko i wyłącznie na użytek własny.

§13

Portal ma prawo do weryfikacji oraz ewentualnego usunięcia treści, jeśli naruszają one podstawowe zasady etyki, godzą w uczucia religijne, są wulgarne lub niezwiązane z tematyką strony.

§14

Epitafium może zostać usunięte w każdej chwili na wyraźną prośbę Użytkownika, do którego ten wpis należy.

§15

 1. Usunięcie nastąpi po weryfikacji danych które osoby która zleca usunięcie wpisu z danymi zarejestrowanymi w formularzu rejestracyjnym
 2. Weryfikacja danych nastąpi na podstawie danych Zleceniodawcy dokonującego przelew lub przesłaniu na adres właściciela strony oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie

§16

Modyfikacja Epitafium, następuje po wniesieniu opłaty określonej w cenniku i weryfikacji osoby zlecającej usuniecie Epitafium z danymi zawartymi w formularzu o którym mowa w §6

§17

 1. Właściciel Strony ma prawo do weryfikacji oraz ewentualnego usunięcia epitafium, na prośbę najbliższej rodziny osoby zmarłej.
 2. Udokumentowanie praw o których mowa w §17.1 nastąpi po przesłaniu odpisu aktu zgonu oraz innych dokumentów które uwiarygadniają powyższe prawo.
 3. W przypadkach sporu i roszczeń osób trzecich Właściciel strony ma prawo do zablokowania dostępu do epitafium do momentu wyjaśnienia sporu.

§18

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika oraz zamieszczonych przez niego treści.

§19

W wyjątkowych sytuacjach sprawy naruszające polskie prawo lub prawa osób trzecich mogą zostać przekazane Policji.

§20

Adres e-mail Użytkownika może zostać wykorzystany do następujących celów:

 • przesłanie wiadomości potwierdzającej rejestrację w Portalu,
 • przesłanie wiadomości umożliwiającej zmianę hasła do panelu Użytkownika,
 • przesłanie wiadomości potwierdzającej poprawne dodanie epitafium, ogłoszenia,
 • dobrowolnie: powiadomień o dodanych świeczkach/komentarzach do epitafiów dodanych przez Użytkownika,
 • kontaktu z Administratorem Portalu

§21

Użytkownik, bez zgody Portalu, nie może zamieszczać na jego stronach aktywnych adresów URL. W uzasadnionych przypadkach, na prośbę Użytkownika, Portal może zezwolić na zmieszczenie aktywnych adresów URL

§22

Zabrania się dodawania na stronach Portalu odnośników do stron zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym

§23

Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony. Właściciel strony nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

§24

Udostępnienie informacji lub materiałów Właścicielowi strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez Właściciela strony tych informacji lub materiałów wedle własnego  uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób

§25

Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do zamieszczania reklam komercyjnych na Stronie.

§26

W ramach Strony  prezentowane są różne treści pochodzące od Właściciela strony. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z opublikowanymi treściami.

§27

Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Portal na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych

§28

Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie opublikowana na Stronie i wchodzi w ciągu 14 dni od jej publikacji.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kontakt z Właścicielem strony: Media i Komunikacja sp. z o.o. ul. Starotargowa 6; 63-400 Ostrów Wielkopolski; e-mail biuro@wspominamybliskich.plPolityka prywatności serwisu www.wspominamybliskich.pl


1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu www.wspominamybliskich.pl jest Media i Komunikacja sp. z o.o. ul. Starotargowa 6; 63-400 Ostrów Wielkopolski; NIP: 6222800537; Regon 366363414; KRS 0000658991
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.


Kontakt

e-mail: biuro@wspominamybliskich.pl

tel. +48 62 501 21 21
tel. + 48 519 187 057

Media i Komunikacja Sp. z o. o.

ul. Starotargowa 6

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Konto: 98 1050 1201 1000 0024 2816 0671

 

Kontakt w sprawach technicznych

e-mail: administrator@wspominamybliskich.pl